LEG VASTE CONTRACTEN SCHRIFTELIJK VAST VOOR 1 JULI 2020!

door: Carlijn Schreuder - Cobussen op 23/06/20 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen, Corona, Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Om de lage WW-premie te mogen betalen voor werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn (geen oproepovereenkomsten), moet de arbeidsovereenkomst schriftelijk zijn vastgelegd. Voor werknemers die al op 31 december 2019 in dienst waren, gold hiervoor eerst de deadline van 1 april 2020, maar vanwege de coronacrisis is deze termijn met drie maanden verlengd tot 1 juli 2020. Onderneem nog voor 1 juli 2020 actie! 

LAGE WW-PREMIE VOOR VASTE DIENSTVERBANDEN

Per 1 januari 2020 geldt voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang een lagere WW-premie, dan voor alle andere soorten arbeidsovereenkomsten (2,94% ten opzichte van 7,94%). Dit vanwege de WW-premiedifferentiatie die is ingevoerd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Als voorwaarde voor de lagere WW-premie geldt dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is gesloten. Let op: dit geldt dus ook voor het geval een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – al dan niet van rechtswege – overgaat in een overeenkomst voor onbepaalde tijd!

WERKNEMERS IN DIENST OP 31 DECEMBER 2019

Voor werknemers die al op 31 december 2019 in dienst waren, moest deze schriftelijke vastlegging eerst plaatsvinden voor 1 april 2019. Vanwege de coronacrisis is deze termijn met drie maanden verlengd. Dit betekent dat de termijn loopt tot 1 juli 2020.

Zorg dat je voor 1 juli 2020 een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst kan overleggen of een schriftelijk, door beide partijen, addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

Heb je de arbeidsovereenkomst of het addendum op 1 juli 2020 nog niet schriftelijk vastgelegd? Dan moet voor deze werknemers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie worden betaald in plaats van de lage WW-premie.

WERKNEMERS IN DIENST OP OF NA 1 JANUARI 2020

Voor werknemers die op of na 1 januari 2020 in dienst zijn getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, moet al van meet af aan een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten zijn om in aanmerking te komen voor een lage WW-premie.

VRAGEN

Voor vragen over dit onderwerp of andere vragen of het gebied van arbeidsrecht kun je contact opnemen met Carlijn Schreurder - Cobussen, Praktijkgroep Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen, e carlijn.schreuder@dvan.nl of m +31 6 51 85 69 12.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties