Kroniek: De g-grond, waar komen wij vandaan, waar zijn wij, waar gaan wij naartoe?

door: Maarten van Kempen op 24/08/20 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Op 1 juli 2015 veranderde het ontslagrecht door invoering van de Wet werk en zekerheid. De black box van de gewichtige reden van artikel 7:685 BW werd ingewisseld voor een semi-gesloten systeem van ontslaggronden met zo concreet mogelijke normen. Doelstelling hiervan was om juridisering van ontslag tegen te gaan en de rechtszekerheid voor werkgevers en werknemers zo veel mogelijk te bevorderen. Is dat gelukt?

In het artikel 'Kroniek: De g-grond, waar komen wij vandaan, waar zijn wij, waar gaan wij naartoe?' van Maarten van Kempen staat de g-grond, oftewel de verstoorde arbeidsverhouding, centraal. Dit artikel analyseert de ontwikkeling van bijna vijf jaar literatuur en jurisprudentie met als doel te bezien hoe de rechtspraktijk is omgegaan met de verstoorde arbeidsverhouding als redelijke grond voor ontslag. Deze kroniek omvat de gepubliceerde rechtspraak en literatuur van 1 juli 2015 tot 1 april 2020. De rechtspraak is ontleend aan de database van rechtspraak.nl. Het artikel verscheen in het Tijdschrift voor Ontslagrecht, jaargang 4, nr. 3, 2020.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties