Inspirerend en succesvol DVAN Ladies Only Event op 5 maart jl.

door: Henriƫtte Dekker op 11/03/20

Wat DVAN betreft was er alle reden om onze vrouwelijke relaties een keer in het zonnetje te zetten en dat paste ook prima bij de recente ontwikkelingen van het vrouwenquotum en de discussie over meer diversiteit. En dan was het 8 maart jl. ook nog Internationale Vrouwendag.

Op 5 maart jl. hebben wij dan ook een groot aantal van onze vrouwelijke relaties ontvangen in de Kunsthal te Rotterdam. Er volgde eerst een rondleiding door de prachtige overzichtstentoonstelling Couturissime van Thierry Mugler. Zijn ontwerpen voor de krachtige vrouw waren zeer inspirerend, met veel elegantie en humor.

Vervolgens heeft Lieke van Schouwenburg vanwege haar positie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een kijkje in de keuken gegeven over hoe het vrouwenquotum tot stand is gekomen en welke vervolgstappen nog gezet moeten gaan worden.

Lieke en Suzanne Vermet-Reijgersberg hebben daarna hun ervaringen gedeeld van de opstart van hun eigen onderneming Share a Masterpiece en welke (voor)oordelen er nog steeds zijn als twee vrouwen een dergelijke stap zetten. Hierna barstte de discussie los mede aan de hand van een aantal stellingen. De algemene deler was dat vrouwen zelf in actie moeten (blijven) komen en niet langer bescheiden moeten zijn over hun eigen kunnen en dat van andere vrouwen. Dat sloot dus weer goed aan bij de tentoonstelling over Thierry Mugler en zijn ontwerpen voor de powervrouw.

Al met al een zeer geslaagde middag waar wij zeker een vervolg aan zullen geven!

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties