"Huis voor klokkenluiders - vanaf 1 juli 2016"

Is de meldprocedure al gereed?

door: Maarten van Kempen op 30/06/16 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen , Geschillen & procedures ,

Het ontbreken van een interne meldprocedure kan tot aanzienlijke reputatieschade leiden

Ooit te maken gehad met een klokkenluider in het bedrijf? Vast niet. Zal het ooit gebeuren? Natuurlijk niet! Of…

Vanaf 1 juli 2016 heeft de werkgever de plicht om in een procedure vast te stellen hoe om te gaan met een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Deze verplichting geldt voor werkgevers waar meer dan 50 personen werkzaam zijn. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de interne meldprocedure. Het is daarom verstandig om de ondernemingsraad hier in een vroeg stadium bij te betrekken.

Het ontbreken van een interne meldprocedure kan vervelende gevolgen hebben. Indien een werkgever geen interne meldprocedure heeft, hebben werknemers het recht hun vermoeden van een misstand bij het Huis voor Klokkenluiders te melden. Dat kan trouwens ook als je wel een meldprocedure hebt, maar er niets mee doet. Het Huis voor Klokkenluiders kan dan zelfstandig onderzoek doen. De werkgever is verplicht aan het onderzoek mee te werken en verliest de regie over de afhandeling van de melding.

Als het Huis voor Klokkenluiders vervolgens oordeelt dat er sprake is van een misstand of als blijkt dat je als werkgever steken hebt laten vallen, kan dat tot aanzienlijke reputatieschade leiden. Het rapport is namelijk openbaar. Jouw bedrijf aan de schandpaal? Voorkomen is beter.

Nog geen meldprocedure ingevoerd? Bel of mail gerust. 

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties