"Geen safe haven"

ACM onderzoekt de haven- en transportsector

door: Marco Balhuizen op 17/05/17 in Haven, handel & logistiek , Mededinging & gereguleerde markten ,

De ACM heeft onderzoek laten doen naar de naleving van de concurrentieregels door havengerelateerde bedrijven in én buiten de Rotterdamse haven

Twee dingen vielen op:

  • veel bedrijven kennen de concurrentieregels niet goed;
  • een te groot aantal bedrijven is bereid om de concurrentieregels te overtreden.

Het niet naleven van deze regels is niet goed voor de economie en schadelijk voor bedrijven en consumenten. Bovendien lopen bedrijven, die bij dergelijke illegale afspraken betrokken zijn het risico op hoge boetes (tot wel 40% van hun omzet). Niet alleen bedrijven, maar ook betrokken personen kunnen worden beboet (maximaal EUR 900.000). Bovendien kunnen gedupeerde leveranciers of afnemers de schade die ze lijden als gevolg van kartelafspraken op de betrokken bedrijven verhalen. En dat kan ook behoorlijk in de papieren lopen

Belangrijke sector 

De haven- en transportsector is een grote en belangrijke sector van onze economie, de zeehavens van Nederland en zeker die van Rotterdam zijn daar een belangrijk van. Meer dan 4 miljard ton goederen per jaar wordt ingevoerd, opgeslagen, verwerkt en weer verder vervoerd. Bedrijven werken veel samen in de havens. Dat moet ook om de goederen snel en efficiënt te verwerken vervoeren.

De ACM ontvangt signalen dat oneerlijke concurrentie voorkomt. Er lopen bij de ACM een aantal onderzoeken over mogelijke oneerlijke concurrentie tussen bedrijven in de havens. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat weliswaar 70% van de havengerelateerde bedrijven de Mededingingswet naleeft, maar ook dat  veel bedrijven de basisregels onvoldoende kennen. Zo weet:

  • 20% van de bedrijven niet dat prijsafspraken verboden zijn;
  • 55% van de bedrijven niet dat het verboden is om onderling afspraken te maken over de verdeling van klanten.

De karteltest

De ACM heeft een korte test ontwikkeld waarin de meest voorkomende vormen van kartelafspraken aan de orde komen. Het doel van test is om inzicht in de risico’s voor het bedrijf en de betrokken persoon te krijgen. De karteltest is overigens anoniem.

Samenwerken mag, maar hoe blijft u ‘in control’?

Samenwerking mag. Maar samenwerking tussen bedrijven kan ook te ver gaan en leiden tot oneerlijke concurrentie met alle risico’s van dien. Het is dus van groot belang dat u zich tijdig; vooraf laat informeren wat wel en niet is toegestaan. 

Onze mededingingsspecialisten kunnen daarbij helpen. Wij hebben uitbereide kennis en ervaring, in en buiten de transportsector, met het beoordelen van afspraken en samenwerkingsverbanden en het adviseren van bedrijven over de concurrentieregels. Daarnaast verzorgen wij met regelmaat 'in house' trainingen op dit terrein en helpen wij bedrijven met het opzetten en uitrollen van ‘compliance programma’s’, gericht op de naleving binnen bedrijven van deze regels.

Bel of mail voor meer informatie, of het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek met:

Marco Balhuizen, hoofd van ons Team Mededinging (marco.balhuizen@dvan.nl of 0643376121) of

Risto Larsson, hoofd van onze Sectorgroep Haven, Handel & Logistiek (risto.larsson@dvan.nl of 0651604565)

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties