"Einde van de loonsanctie?"

Veel werkgevers vinden de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter belastend.

op 15/05/17 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen ,

Werkgevers vinden de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter belastend. Wanneer het UWV vindt dat je als werkgever onvoldoende hebt gedaan aan re-integratie of dat je andere verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter niet (tijdig) bent nagekomen, dan volgt een loonsanctie.

Dat betekent dat je na 2 jaar loondoorbetaling van de zieke werknemer nog maximaal 52 weken loon moet doorbetalen. Dat voelt voor veel werkgevers onrechtvaardig. Misschien komt daar binnenkort verandering in. Er ligt namelijk een nieuw wetsvoorstel met de volgende aanpassingen.

Eigenrisicodrager

Werkgevers die niet publiek verzekerd zijn, zijn eigenrisicodrager. Sommige werkgevers dragen dit risico helemaal zelf, anderen hebben het eigen risico verzekerd bij een verzekeraar. Voor beide groepen eigenrisicodrager geldt dat de loonsanctie na 2 jaar ziekte volledige komt te vervallen als het wetsvoorstel wet wordt.

Publiek verzekerd

Werkgevers die bij UWV zijn verzekerd voor de WGA kunnen (als de wet is gewijzigd) aan UWV een tussentijds oordeel op de re-integratieactiviteiten in het tweede ziektejaar vragen. Als dit tussentijds oordeel positief is zal UWV alleen nog toetsen of het re-integratiedoel behaald is of dat de activiteiten uit het plan correct zijn uitgevoerd gedurende het tweede ziektejaar. Is dat het geval dan volgt geen loonsanctie. Voorwaarde is wel dat het re-integratiedoel ongewijzigd blijft tijdens het tweede ziektejaar. Dit leidt dus vooraf tot zekerheid over het te bewandelen re-integratiepad, maar ook over het niet krijgen van de loonsanctie.

Op dit moment is het mogelijk om te reageren op het wetsvoorstel via de internetconsultatie .

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact met ons op. 

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties