DVAN bestaat 20 jaar

op 15/10/19 in Agri & food, Levensmiddelenrecht & warenwetgeving,

Al twee decennia adviseert en assisteert DVAN Advocaten vele bedrijven, ook in de voedingsindustrie, bij diverse juridische onderwerpen. Of het nou gaat om voedselveiligheid, recalls, overnames, relaties met leveranciers en afnemers of personeelskwesties; ze staan u met kennis van de sector met praktische raad en daad bij.

De afgelopen 20 jaar zagen de advocaten van DVAN veel zaken veranderen in de foodbranche. “Ondernemers krijgen met steeds meer wetgeving te maken die eisen stelt aan de wijze waarop producten in de markt gezet moeten worden”, zegt Marco Balhuizen, hoofd van het Agri & Food Team van DVAN Advocaten. ”Het gaat hierbij om zowel voedselveiligheid, als het eerlijk informeren van de consument.” Veel van deze regels komen vanuit Europa, en hebben onder andere tot doel om handelsbarrières te voorkomen. Een ondernemer moet het product dat hij in Nederland aanbiedt namelijk net zo makkelijk kunnen verhandelen in een ander Europees land. “Advisering over levensmiddelenwetgeving vraagt om een praktijkgerichte blik met kennis van het product, het bedrijf en de betrokken markt”, vindt Balhuizen. “Het advies moet niet alleen op papier werken, maar ook in de praktijk een echte oplossing bieden.”

Levensmiddelenrecht

Een crisis op het gebied van voedselveiligheid heeft grote impact; op de branche of het bedrijf in kwestie, maar ook op de samenleving als geheel. Nino Bruggers, advocaat bij DVAN: “Toen begin 2001 mond-en-klauwzeer (MKZ) werd vastgesteld bij een varken in Groot-Brittannië en niet veel later de ziekte ook in ons land werd aangetroffen, had dat ernstige im- en exportgevolgen. Ook de Q-koorts-problemen, het paardenvlees-schandaal en de recente fipronil-affaire staan nog vers in ons geheugen. Deze crises leidden tot aangepaste en aangescherpte wet- en regelgeving; zowel op Europees als nationaal niveau, en verscherpt toezicht. Zo werd in 2004 het EU-hygiënepakket geïntroduceerd, en in 2013 de Wet dieren - met meer handhavingsmogelijkheden voor de NVWA. Voedselveiligheid, volksgezondheid en transparantie blijven voor de toezichthouder belangrijke aandachtspunten, zoals ook uit het NVWA Jaarplan 2019 blijkt. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de sector.”

DVAN heeft specialisten in het levensmiddelenrecht in huis, zodat ze klanten kunnen bijstaan bij problemen rondom bijvoorbeeld etikettering en (misleidende) reclame, recalls en terugroepacties, traceerbaarheid en voedselfraude. “Wij werken voor bedrijven uit de hele keten, inclusief de toeleverende bedrijven”, zegt Nino Bruggers. “Onze specialistische kennis op het gebied van levensmiddelenregelgeving combineren we met ervaring op een breed juridisch terrein. Daarbij maken wij gebruik van een breed netwerk in de branche; we hebben bijvoorbeeld goede contacten met diverse kennisinstituten.”

Ketenintegratie en schaalvergroting

“De afgelopen tien jaar zagen we vele vormen van ketenintegratie, schaalvergroting en consolidatie. Wij verwachten dat deze trend de komende jaren zal doorzetten”, zegt advocaat Nathalie van Hellenberg Hubar. Zij is gespecialiseerd in onder andere fusies, overnames en herstructureringen in de Agri & food- en de ITsector. “Een fusie, overname, herstructurering of nieuw samenwerkingsverband vergt een goede voorbereiding. Vaak gaat het om een intensief proces waarin onder hoge druk snel de juiste beslissingen genomen moeten worden. Ons fusie- en overnameteam bestaat uit tien overnamespecialisten, die zowel binnen als buiten onze landgrenzen al veel mooie transacties hebben begeleid. Sauzengigant Remia bijvoorbeeld, toen zij de sauzendivisie van Van Dijk Foods overnam. Ook stond het team SAB Catering bij in het verkooptraject van haar activiteiten aan Appèl. We kijken mee met het formaliseren van diverse vormen van samenwerking, adviseren partijen die een joint venture aangaan, en partijen die langdurige contracten sluiten met bedrijven binnen en/of buiten de keten.”

Personeelskwesties

“De positie van werknemers is in de afgelopen twee decennia sterker geworden, onder andere door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid”, vervolgt advocaat Thijs van Liempd, gespecialiseerd in onder andere arbeid, medezeggenschap en pensioen. “Er kwamen strengere regels ten aanzien van seizoensarbeiders, het minimumloon werd verhoogd, de Europese detacheringsrichtlijn werd geïmplementeerd. De arbeidsrechtspecialisten uit onze Agri & Food branchegroep weten wat er speelt. Zij zetten het belang van de ondernemer op de eerste plaats, vanzelfsprekend rekening houdend met de bescherming die werknemers wordt geboden in de diverse (verplichte) cao’s in de sector en de aantredende Wet Arbeidsmarkt in Balans.”

Up-to-date

“We blijven, net als afgelopen 20 jaar, natuurlijk de trends en ontwikkelingen in de foodbrance én andere sectoren op de voet volgen”, besluit Marco Balhuizen. “We zijn een multi-service advocatenkantoor voor ondernemers, investeerders en familiebedrijven in het groot- en middenbedrijf. Onze specialisten adviseren, onderhandelen en procederen; altijd op zoek naar succes voor onze klant. Ons motto is niet voor niets: 'Samen succesvol!”

DVAN STAAT U GRAAG BIJ

De advocaten in het Sectorteam Agri & Food van DVAN zijn gespecialiseerd in voedsel- en warenwetwetgeving. Wilt u meer weten over dit onderwerp of gewoon eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.

Dit artikel is ook verschenen in Vakblad Voedingsindustrie

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties