DVAN Advocaten schenkt waarde kerstgeschenken aan goede doelen

op 10/02/21

Om het jaar 2020, dat ongekende en ingrijpende veranderingen voor ons allen bracht toch mooi af te sluiten kwam DVAN Advocaten in actie voor degenen die steun nodig hebben. We trakteerden onze relaties op een bijzonder kerstcadeau – een geschenk voor een ander.

Als kantoor dragen wij drie goede doelen een warm hart toe: de Stichting Move, de Voedselbanken en Terre de Hommes. We nodigden onze relaties uit om te stemmen op één van deze drie goede doelen. Voor deze kerstactie hebben we een bedrag van ruim € 5.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag werd naar rato van de door onze relaties uitgebrachte stemmen verdeeld over de drie goede doelen.

Wij zijn als DVAN Advocaten trots dat wij door deze gift deze goede doelen kunnen steunen bij hun inzet voor kansarme en kwetsbare kinderen en mensen in financieel moeilijke omstandigheden.

Wij danken onze relaties voor het uitbrengen van hun stem en de vele mooie reacties.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties