De wet ‘Werken waar je wilt’ – de Tweede Kamer is akkoord

door: Henriëtte Dekker op 11/07/22 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2022 ingestemd met het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’. Met dit wetsvoorstel wordt het voor de werknemers makkelijker om een andere werkplek te kiezen als zij dat willen.

Momenteel is er nog geen wettelijk recht op thuiswerken en dat wordt door dit wetsvoorstel anders. Als de wet ‘Werken waar je wilt’ wordt aangenomen, dan kan een werknemer aan de werkgever vragen één of meerdere dagen thuis (of ergens anders) te werken. Nu kan een werkgever dat verzoek nog zonder nadere toelichting naast zich neerleggen. Door het wetsvoorstel zal het recht op thuiswerken onderdeel gaan worden van de Wet flexibel werken. Een werkgever moet dan serieus op het verzoek ingaan. Naast de werkgeversbelangen moeten ook de belangen van de werknemer verplicht worden meegewogen bij de beoordeling van het verzoek. Het verzoek tot aanpassing van de werkplek kan alleen worden afgewezen als de belangen van de werkgever naar redelijkheid en billijkheid zwaarder wegen dan de belangen van de werknemer. Bij deze belangenafweging moeten alle omstandigheden van het geval worden meegenomen. De toets van het verzoek om thuiswerken is dus anders (en geeft meer ruimte voor de individuele omstandigheden van het geval) dan de toets van een verzoek om wijziging van werktijden en arbeidsduur. Daarvoor geldt dat een werkgever een dergelijk verzoek alleen mag afwijzen als er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn die zich tegen toewijzing van het verzoek verzetten.

Het wetsvoorstel zal nog door de Eerste Kamer moeten worden aangenomen voordat de wet ‘Werken waar je wilt’ een feit zal zijn. Het betekent wel dat de kans zeer groot is dat de wet er zal komen. Aangeraden wordt dan ook om hier alvast rekening mee te houden en een thuiswerkbeleid te maken. Eventueel kan gekozen worden voor een proefperiode (‘pilot’) om te kijken hoe het thuiswerken in de praktijk bevalt. Als de wet dan definitief wordt kan het thuiswerkbeleid in lijn met de nieuwe wet vastgesteld worden, waarbij ook meteen aangesloten kan worden bij de opgedane ervaringen ten aanzien van het thuiswerken.

Voor vragen over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van arbeid, medezeggenschap of pensioen kun je contact opnemen met Henriëtte Dekker CPL, partner Praktijkgroep Arbeid, Medezeggenschap & Pensioenhenriette.dekker@dvan.nl of m +31 6 51 18 98 33.

Meer publicaties over dit onderwerp

REAGEREN OF VRAGEN?