AKKOORD EERSTE KAMER: WET ARBEIDSMARKT IN BALANS (WAB) TREEDT PER 1 JANUARI 2020 IN WERKING

door: Carlijn Schreuder - Cobussen op 28/05/19 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en daarmee is de inwerkingtreding per 1 januari 2020 een feit.

De belangrijkste wijzigingen van de WAB op een rijtje:

ONTSLAG MAKKELIJKER?

Er komt een extra ontslaggrond (de i-grond): de zogenaamde “cumulatiegrond”. Een arbeidsovereenkomst kan ook eindigen door combinatie van 2 of meer ontslaggronden (bijvoorbeeld disfunctioneren én een verstoorde arbeidsverhouding).
Bij ontbinding op de i-grond: een extra vergoeding van 50% van de transitievergoeding (dus maximaal 1,5 transitievergoeding, naast een mogelijke billijke vergoeding).

TRANSITIEVERGOEDING LAGER

De transitievergoeding  is direct vanaf de start van een arbeidsovereenkomst verschuldigd in plaats van pas na 24 maanden (en dus ook bij ontslag tijdens de proeftijd);
De opbouw van de transitievergoeding is 1/6 maandsalaris per 6 maanden diensttijd en op basis van de daadwerkelijke diensttijd (in plaats van per “volgemaakte” perioden van 6 maanden). Dat betekent dus 1/36 maandsalaris per maand diensttijd.
Aftrek scholingskosten voor een andere functie binnen de eigen organisatie.

KETENREGELING TERUG NAAR 3 X 3

De ketenregeling wordt weer maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 3 jaar (in plaats van 2 jaar). De minimale onderbrekingsperiode blijft 6 maanden.
Oftewel: 3 x 2 x 6 naar 3 x 3 x 6.

OPROEPKRACHTEN MEER RECHTEN

Een oproepkracht moet minstens 4 dagen van tevoren worden oproepen, bij een kortere termijn hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep.
Wordt de oproep binnen die 4 dagen door de werkgever ingetrokken, dan heeft de oproepkracht toch recht op loon over de oproepperiode (met een minimum van 3 uur).
Als de oproepovereenkomst één jaar heeft geduurd, moet de werknemer een aanbod worden gedaan voor een arbeidsovereenkomst voor het aantal uur dat gemiddeld in dat jaar is gewerkt.

WW-PREMIEDIFFERENTIATIE

WW-premie voor werknemers met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is lager dan voor werknemers met arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In dit overzicht hebben wij de wijzigingen ook nog een keer op een rijtje gezet.

Heeft u vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Het DVAN team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen beantwoordt deze uiteraard graag

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties