ACM verhoogt maximale boetes

Doel: preventie

door: Marco Balhuizen op 04/07/16 in Handelsrecht, Mededinging & gereguleerde markten,

Per 1 juli hogere boetes voor overtredingen alle wetten waar ACM toezicht op houdt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan vanaf 1 juli hogere boetes opleggen. Dit geldt voor overtredingen van alle wetten waar de ACM toezicht op houdt.

De maximale boete die de ACM per overtreding kan opleggen gaat omhoog van € 450.000 naar
€ 900.000 per overtreding of, als dat meer is, 1% of 10% van de jaaromzet. Bij kartels is de maximale boete voortaan afhankelijk van de duur van het kartel. Bij meerjarige kartels kan dit oplopen tot 40% van de jaaromzet. Is er sprake van een herhaalde overtreding, dan kunnen boetes voor alle soorten overtredingen nog eens worden verdubbeld.

Het doel van de verhoging van de maximale boetes is met name preventie. De verwachting is dat een hogere boete een afschrikwekkend effect heeft.

Boetes natuurlijke personen

Deze verhogingen gelden ook voor boetes aan natuurlijke personen in het geval zij betrokken zijn of leiding hebben gegeven aan illegale afspraken, zoals prijskartels of marktverdelingsafspraken. 

Dit voorjaar nog heeft de ACM vijf leidinggevenden een persoonlijke boete opgelegd. De hoogste daarvan was € 144.000. Aan de betrokken ondernemingen (koel- en vrieshuizen) werden boetes opgelegd van in totaal bijna € 12,5 miljoen. De ondernemingen waren tussen 2006 en 2009 bezig met fusiebesprekingen, maar maakten ondertussen afspraken over prijzen, wisselden concurrentiegevoelige informatie uit en verdeelden onderling klanten. Hierdoor is de concurrentie tussen koel- en vrieshuizen ernstig belemmerd.

Toezichthouder ACM

De ACM ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. Zo komt de ACM in actie als bedrijven zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld omdat zij prijsafspraken hebben gemaakt of consumenten ‘oneerlijk’ worden behandeld. Daarnaast is de ACM belast met sectorspecifiek toezicht. Dit zijn de sectoren telecom, vervoer, post en energie.

Voorkom boetes & laat u informeren door Marco Balhuizen

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties