Cursus Volmacht, vertegenwoordiging en lastgeving - Online

woensdag 10 maart 2021 door Mr. C.R. Christiaans

Als vaste relatie van DVAN ben je van harte welkom om kosteloos deel te nemen aan onze inhouse cursussen. 

Over de Cursus:

Vertegenwoordiging is een onmisbaar instrument in het rechtsverkeer, dit geldt met name voor vertegenwoordiging gebaseerd op ‘volmacht’. Talloze rechtshandelingen worden verricht op basis van (uitdrukkelijk of stilzwijgend) verleende volmacht. En hoewel iedereen wel ongeveer weet hoe een volmacht werkt rijzen er nog doorlopend nieuwe vragen, en leidt het onderwerp nog steeds tot veel rechtspraak. In de praktijk bestaat daarbij veel verwarring over de verhouding tussen de bepalingen over volmacht en die van lastgeving. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht bij grensoverschrijdende gevallen, mede als gevolg van onbekendheid met de verschillen tussen het Haags Vertegenwoordigingsverdrag en Rome I en II. Tijdens deze bijeenkomst zullen de voornaamste aandachtspunten de revue passeren.

De spreker is onder meer auteur van Tekst en Commentaar bij het Haags vertegenwoordigingsverdrag en delen van Boek 10 BW.

DATUM EN TIJD

De online cursus vindt plaats op woensdag 10 maart a.s., begint om 16.00 uur en eindigt om 18.15. Tussendoor een kleine pauze van 15 minuten.

CONTACT 

Voor vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met Matthijs van der Laarse 

t +31 10 313 39 00 

Inschrijven