"Seminar payroll en pensioen in internationaal verband"

Partner LIMES academy verzorgt seminar

Kom alles te weten over de verwerking van bijdragen aan buitenlandse socialezekerheidsstelsels en pensioen tijdens het seminar op 30 maart a.s. in Eindhoven

Bij grensoverschrijdende tewerkstellingen krijgt u te maken met complexe vraagstukken op het gebied van payroll en pensioen.

  • Hoe zit het met de inhoudingsplicht en verleggingsregelingen?
  • Wat is de functie van een schaduwpayroll?
  • Hoe zit het met de verwerking van bijdragen aan een buitenlands sociaal zekerheidsstelsel?

Ook de WKR in internationaal verband komt aan de orde.

  • Hoe gaat u bijvoorbeeld om met werknemers die alleen belastingplichtig of premieplichtig in Nederland zijn?

Daarnaast is pensioen bij internationale tewerkstellingen een belangrijk aandachtspunt.

  • Kan de werknemer dan pensioen blijven opbouwen? 
  • Wat moet er worden geregeld met de pensioenverzekeraar?

Ook komen de recente wijzigingen in de pensioenregelgeving aan de orde.

Aan de hand van theorie en actuele praktijksituaties krijgt u kennis over de internationale facetten van payroll en pensioen.

Dit seminar is erkend door het NIRPA.

PROGRAMMA

Donderdag 30 maart 2017

12.30 - 13.00 Ontvangst met lunch
13.00 - 14.30 Payroll in internationaal verband
14.30 - 15.00 Pauze
15.00 - 16.30 Pensioen in internationaal verband
16.30 - 17.00 Afsluiting en borrel

inschrijven

Inschrijven niet meer mogelijk.

OVER LIMES ACADEMY

LIMES academy is een kenniscentrum voor professionals die te maken hebben met grensoverschrijdende activiteiten van ondernemingen en werknemers.

Als partner van LIMES delen wij graag kennis met u.

meer informatie / contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Kempen, één van de partners van de praktijkgroep Arbeid, medezeggenschap & pensioen en gastspreker bij LIMES academy.

maarten.van.kempen@dvan.nl
T +31 10 313 39 02