Seminar Distributie & agentuur in de praktijk

Eerder dit jaar organiseerden wij een seminar over distributie en agentuur. Het seminar bleek zo’n groot succes, dat wij hebben besloten het seminar in het najaar te herhalen. Dat het bijwonen van het seminar de moeite waard is, blijkt wel uit de mooie reacties die wij van de bezoekers van de eerste sessie ontvingen:

“Afgelopen week op uitnodiging het seminar ‘distributie en agentuur in de praktijk’ bijgewoond, bij DVAN te Utrecht. Prima ontvangst, interessante presentaties en goed verzorgde netwerkborrel achteraf. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in dit thema” – Marcel Boon, Business Consultant bij Van der Ende Groep

“Op 13 juni 2019 woonde ik het seminar “Distributie en Agentuur” bij. Het was een zeer interactieve sessie met alle ruimte voor vragen uit mijn eigen praktijk. De leerstof werd op een heldere en begrijpelijke manier verwoord. Zeer leerzaam voor iedereen die met vraagstukken op het gebied van distributie en agentuur te maken heeft.” – Erik Leenart, eigenaar van Leenart Industries B.V.

“Aan de hand van praktijkvoorbeelden op begrijpelijke en interactieve wijze gebracht door de mensen van DVAN. Hierdoor krijg je als ondernemer haarscherp in beeld op welke zaken je alert moet zijn bij deze vormen van zakendoen. Daardoor kunnen de  specialisten van DVAN kunnen gericht van dienst zijn bij het komen tot heldere en werkbare afspraken met je zakenpartner en eenduidige vastlegging ervan.” – Ron Bakker

Seminar "Distributie & agentuur in de praktijk"

Veel leveranciers maken voor de verkoop van hun producten of diensten in het B2Bkanaal gebruik van een netwerk van dealers of agenten. Anderen treden juist zelf op als distributeur of agent. De termen “dealer”, “distributeur” en “agent” worden vaak door elkaar gebruikt, maar wat is het verschil? En waarom is het van belang dit onderscheid te kennen? Dit is één van de onderwerpen die tijdens het praktische seminar aan bod zal komen.

Daarnaast zal worden besproken over welke onderwerpen je van tevoren beter goede afspraken kunt maken. Gebeurt dat niet of niet goed, dan kan dat namelijk vergaande gevolgen hebben. Zo is het maar de vraag of een overeenkomst opgezegd kan worden en als dit al kan, of dit financiële gevolgen heeft. Het ontbreken van een (goed) contract kan ook gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid. Een goed contract neemt deze onzekerheden weg.

Maar hier blijft het niet bij. Voldoet het contract wel aan het mededingingsrecht? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan namelijk zeer hoge boetes opleggen aan ondernemingen en personen als een samenwerking te ver gaat en tot oneerlijke concurrentie leidt. Ook dat zal tijdens het seminar aan bod komen.

Wat bieden wij?

Wij zullen aan de hand van praktische voorbeelden uitleg geven over agentuur en verschillende distributievormen en tevens contractuele en mededingingsrechtelijke ‘do’s & don’ts’ bespreken. Na het seminar ben je in staat om belangrijke risico’s te signaleren en te beheersen. Je bent ‘in control’. Deelnemers ontvangen na afloop de presentatie als naslagwerk.

Doelgroep

Dit seminar is nuttig en interessant voor bestuurders/directeuren, bedrijfsjuristen, managers of andere personen die (regelmatig) contracten op het gebied van distributie of agentuur opstellen, daarover in onderhandelingen treden of anderszins in dit proces betrokken zijn.   

Wij nodigen je uit voor het seminar 'Distributie & agentuur in de praktijk' op dinsdag 1 oktober 2019. Je bent vanaf 14:30 uur van harte welkom op ons kantoor in Utrecht aan de Orteliuslaan 871.

Het programma ziet er als volgt uit: 

14:30 uur - 15:00 uur - Ontvangst
15:00 uur - 15:15 uur - Introductie - Marco Balhuizen (DVAN)
15:15 uur - 16:00 uur - Distributie & agentuur: wat houdt het in & welke onderwerpen moeten worden geregeld - Valerie Kruijtzer (DVAN)
16:00 uur - 16:15 uur - Korte pauze
16:15 uur - 17:00 uur - Mededingingsrechtelijke aspecten: wat mogen leveranciers en distributeurs/agenten met elkaar afspreken - Nino Bruggers (DVAN)
17:00 uur - 18:00 uur - Netwerkborrel

Inschrijven