"Seminar Distributie & agentuur in de praktijk "

Seminar "Distributie & agentuur in de praktijk"

Veel leveranciers maken voor de verkoop van hun producten of diensten in het B2Bkanaal gebruik van een netwerk van dealers of agenten. Anderen treden juist zelf op als distributeur of agent. De termen “dealer”, “distributeur” en “agent” worden vaak door elkaar gebruikt, maar wat is het verschil? En waarom is het van belang dit onderscheid te kennen? Dit is één van de onderwerpen die tijdens het praktische seminar aan bod zal komen.

Daarnaast zal worden besproken over welke onderwerpen je van tevoren beter goede afspraken kunt maken. Gebeurt dat niet of niet goed, dan kan dat namelijk vergaande gevolgen hebben. Zo is het maar de vraag of een overeenkomst opgezegd kan worden en als dit al kan, of dit financiële gevolgen heeft. Het ontbreken van een (goed) contract kan ook gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid. Een goed contract neemt deze onzekerheden weg.

Maar hier blijft het niet bij. Voldoet het contract wel aan het mededingingsrecht? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan namelijk zeer hoge boetes opleggen aan ondernemingen en personen als een samenwerking te ver gaat en tot oneerlijke concurrentie leidt. Ook dat zal tijdens het seminar aan bod komen.

Wat bieden wij?

Wij zullen aan de hand van praktische voorbeelden uitleg geven over agentuur en verschillende distributievormen en tevens contractuele en mededingingsrechtelijke ‘do’s & don’ts’ bespreken. Na het seminar ben je in staat om belangrijke risico’s te signaleren en te beheersen. Je bent ‘in control’. Deelnemers ontvangen na afloop de presentatie als naslagwerk.

Doelgroep

Dit seminar is nuttig en interessant voor bestuurders/directeuren, bedrijfsjuristen, managers of andere personen die (regelmatig) contracten op het gebied van distributie of agentuur opstellen, daarover in onderhandelingen treden of anderszins in dit proces betrokken zijn.   

Wij nodigen je uit voor het seminar 'Distributie & agentuur in de praktijk' op donderdag 13 juni 2019. Je bent vanaf 14:30 uur van harte welkom op ons kantoor in Utrecht aan de Orteliuslaan 871.

Het programma ziet er als volgt uit: 

14:30 uur - 15:00 uur - Ontvangst
15:00 uur - 15:15 uur - Introductie - Marco Balhuizen (DVAN)
15:15 uur - 16:00 uur - Distributie & agentuur: wat houdt het in & welke onderwerpen moeten worden geregeld - Valerie Kruijtzer (DVAN)
16:00 uur - 16:15 uur - Korte pauze
16:15 uur - 17:00 uur - Mededingingsrechtelijke aspecten: wat mogen leveranciers en distributeurs/agenten met elkaar afspreken - Nino Bruggers (DVAN)
17:00 uur - 18:00 uur - Netwerkborrel

Inschrijven