Seminar Arbeidsrecht najaar 2018

De Vakinhoudelijke Arbeidsrecht Nieuwtjes

Beste relatie,

DVAN nodigt haar klanten en relaties regelmatig uit voor bijeenkomsten waarin het delen van kennis en de mogelijkheid tot netwerken centraal staan. Graag nodigen wij je uit voor onze arbeidsrecht actualiteiten bijeenkomst op

dinsdag 13 november op ons kantoor Rotterdam
of
donderdag 15 november op ons kantoor Utrecht

Tijdens deze bijeenkomst zullen de veranderingen door het nieuwe wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) behandeld worden en komen andere Actualiteiten Arbeidsrecht aan de orde aan de hand van de recente jurisprudentie.
Door de WAB wordt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op een aantal belangrijke onderdelen gewijzigd met het doel het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Daarnaast zou het mogelijk moeten worden om werknemers eenvoudiger te ontslaan. De WAB heeft gevolgen voor onder meer de transitievergoeding, de proeftijd, de ketenregeling etc. Wij zetten de belangrijkste maatregelen en de voor- en de nadelen op een rij.

Bij het onderdeel Actualiteiten Arbeidsrecht worden recente uitspraken behandeld die van belang zijn voor de dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan voorbeelden uit de rechtspraak van een ontbinding wegens disfunctioneren (wanneer is een dossier voldoende opgebouwd en wat kunnen de gevolgen zijn als dat niet zo is), een ontslag op staande voet (wanneer is dat mogelijk en welke stappen moet een werkgever zetten om  zo min mogelijk risico te lopen), de zieke werknemer (wat kan van werkgevers en werknemers verwacht worden), een concurrentiebeding (zijn rechters gezien de veranderende arbeidsmarkt weer wat strenger ten opzichte van werknemers?) etc. 

Data & locaties:
  • 13 november - Rotterdam
  • 15 november - Utrecht
Inschrijven