"Seminar arbeidsmigratie + internationaal arbeidsrecht"

Partner LIMES academy verzorgt seminar

Partner LIMES academy herhaalt op donderdag 6 april a.s. haar seminar ‘Arbeidsmigratie en internationaal arbeidsrecht’. Als relatie van DVAN bent u wederom van harte welkom om kosteloos deel te nemen aan dit seminar.

Het seminar met Maarten van Kempen als één van de sprekers is een onderdeel van meerdere seminars. Op de website van LIMES academy treft u een overzicht aan van alle seminars alsmede de data waarop deze seminars zijn gepland.

ARBEIDSMIGRATIE + INTERNATIONAAL ARBEIDSRECHT

Voordat uw buitenlandse werknemer in Nederland mag werken, moet mogelijk een vergunning aangevraagd worden.

  • Weet u in welke gevallen u dit moet doen en wat de risico’s zijn als u dit niet doet?
  • Kent u de valkuilen en kansen in de verschillende procedures?
  • Betreft het een “overplaatsing binnen concernverband” of een kennismigrant?
  • En bent u ook bekend met de verplichtingen die deze procedures voor u als werkgever met zich meebrengen?

Natuurlijk krijgt u ook te maken met de arbeidsrechtelijke gevolgen van internationale tewerkstellingen.

  • Voor welke contractvorm kiest u?
  • Met welke specifieke wetgeving moet u rekening houden?
  • En hoe zit het met ontslag in internationale situaties?

Tijdens dit seminar worden deze, maar ook uw eigen vragen op dit gebied beantwoord.

PROGRAMMA

Donderdag 6 april 2017

12:30 - 13:00 Ontvangst met lunch
13:00 - 14:30 Arbeidsmigratie
14:30 - 15:00 Pauze
15:00 - 16:30 Internationaal arbeidsrecht - door Maarten van Kempen
16:30 - 17:00 Afsluiting en borrel

INSCHRIJVEN

Inschrijven niet meer mogelijk.

OVER LIMES ACADEMY

LIMES academy is een kenniscentrum voor professionals die te maken hebben met grensoverschrijdende activiteiten van ondernemingen en werknemers.

Als partner van LIMES delen wij graag kennis met u.

MEER INFORMATIE / CONTACT

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Kempen, één van de partners van de praktijkgroep Arbeid, medezeggenschap & pensioen en gastspreker bij LIMES academy.

maarten.van.kempen@dvan.nl
T +31 10 313 39 02