Online workshop ‘Actualiteiten mededinging en distributie’

Lange tijd werd aangenomen dat vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt horizontale afspraken (tussen concurrenten) schadelijker waren dan verticale afspraken (tussen leveranciers en hun distributeurs). De Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten in Europa, zoals de Autoriteit Consument en Markt, traden niet of nauwelijks op tegen verticale afspraken. Maar dat is inmiddels veranderd. De Europese Commissie en diverse nationale mededingingsautoriteiten hebben meerdere leveranciers en soms zelfs distributeurs beboet voor het maken van met het kartelverbod strijdige afspraken. De boetes liegen er vaak niet om. Zo legde de Franse mededingingsautoriteit in maart 2020 Apple een boete op van maar liefst 1,1 miljard euro. Ook twee distributeurs van Apple werden beboet.

Gezien deze boetes kan de gedachte opkomen dat het beter is om maar geen verticale afspraken te maken. Echter gaat een dergelijke gedachte veel te ver. De mededingingsregels bieden absoluut ruimte voor het maken van verticale afspraken. Partijen moeten alleen goed rekening houden met wat wel en wat niet mag. (Lees meer in deze blog.)

Online workshop 'Actualiteiten mededinging en distributie'

Op 24 september a.s. geven de mededingingsrechtspecialisten van DVAN Advocaten een online workshop waarin zij leveranciers en distributeurs bijpraten over de recente besluiten van zowel de Europese Commissie als de nationale mededingingsautoriteiten. Daarnaast komen uiteraard het wettelijk kader en de do’s en don’ts aan bod. Graag nodigen we je uit voor deze workshop.

Wil je het optimale uit de bijeenkomst halen? Deel dan vooraf je vragen met ons. De vragen die wij kunnen inpassen, zullen wij tijdens de sessie beantwoorden. De vragen die buiten de scope vallen, beantwoorden wij nadien. Je kunt dat doen door een mail te sturen aan mariken.nobel@dvan.nl.

Ook bieden we jou graag aan om in een afzonderlijk gesprek de inhoud van de sessie te helpen vertalen naar jouw (persoonlijke) situatie. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, laat het ons weten (vooraf of na afloop van de presentatie) door middel van een e-mail aan mariken.nobel@dvan.nl.

Sprekers: Marco Balhuizen en Eric Janssen
Tijdstip: 16:00 tot 17:00 uur 
Aanmelden: Meld je hier aan en ontvang de link en inloggegevens voor deze online workshop.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.