HET HOF GEEFT WEER UITLEG OVER DE RANDVOORWAARDENKORTING

De door een landbouwer ontvangen of te ontvangen Europese inkomenssteun wordt gekort, indien de betreffende landbouwer een of meer van de zogenaamde randvoorwaarden niet heeft nageleefd. In een arrest van 27 januari 2021 heeft het EU Hof van Justitie (Hof) andermaal duidelijk gemaakt dat deze korting moet worden berekend op basis van de betalingen die zijn of moeten worden toegekend in het jaar waarin de niet-naleving heeft plaatsgevonden.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen. 

Meer publicaties over dit onderwerp