DVAN HR Teamsdate

Woensdag 6 september van 14.00 tot 14.30 uur

Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een goede zomer(vakantie) en weer klaar is voor onze HR Teamsdate. Op woensdag 6 september 2023 van 14.00 tot 14.30 uur zal een nieuwe HR Teamsdate plaatsvinden.

De link om deel te nemen aan de HR Teamsdate staat in deze uitnodiging. Vooraf aanmelden hoeft dus niet, je kunt meteen deelnemen via de link hieronder.

Tijdens deze HR Teamsdate zullen wij de volgende onderwerpen behandelen:

  • Welke risico’s loopt een werkgever die de re-integratieverplichtingen niet nakomt? Wat is de hoogte van het salaris tijdens een evt. loonsanctie?
  • In hoeverre spelen persoonlijke omstandigheden van de werknemer een rol bij een ontslag op staande voet?
  • Is ondertekening van een vaststellingsovereenkomst nodig?
  • Wanneer mag een werkgever een beroep doen op een nevenwerkzaamhedenbeding?


De HR Teamsdates zijn voor relaties van DVAN Advocaten en wij geven dan een actuele en praktische update op HR-gebied. Ben jij nog geen klant van ons? Ook dan kan jij deelnemen en gebruik maken van de kennis van ons Arbeidsrecht team. Dit is meteen ook een mooie manier om kennis te maken met onze aanpak en werkwijze.

Vanwege privacyredenen worden onze HR Teamsdates nooit opgenomen. Mocht je niet deel kunnen nemen kun je altijd contact opnemen met Henriette Dekker of Reggy Thielen om even bijgepraat te worden. 

Mocht je mee willen doen, dan kan je via deze link de HR Teamsdate volgen.

Of via Teams online met de volgende gegevens: 

Vergadering-id: 322 433 579 900
Wachtwoordcode: 28SkzK

Wij willen graag dat jij het optimale uit de bijeenkomst kunt halen en nodigen je daarom uit om vooraf eventuele vragen met ons te delen. De vragen die wij kunnen inpassen, zullen wij tijdens de bijeenkomst beantwoorden. Vragen die buiten de scope vallen, beantwoorden wij nadien rechtstreeks. Stuur je vragen per e-mail aan: siebriena.vanderpol@dvan.nl.

Wij kijken er naar uit jullie digitaal te ontmoeten op woensdag 6 september a.s.!