"Cursus Turboliquidatie"

Door mr. P.S. Bakker (3 PO punten)

over de cursus

De term ‘turboliquidatie’ is niet vastomlijnd; veelal wordt daarmee gedoeld op situaties, waarbij de rechtspersoon onmiddellijk ophoudt te bestaan omdat deze ten tijde van zijn ontbinding geen baten meer heeft, ongeacht of de rechtspersoon op dat moment schulden heeft of niet (art. 2:19 lid 4 BW). Turboliquidaties kunnen riskant zijn als ze ondoordacht en onvoldoende voorbereid ten uitvoer worden gelegd; het gevolg kan zijn dat de voor de turboliquidatie verantwoordelijke bestuurders persoonlijk aansprakelijk (door schuldeisers of andere derden) kunnen worden gehouden, besluiten en/of rechtshandelingen kunnen worden vernietigd en zo meer.

In deze cursus wordt stilgestaan bij de belangrijkste do’s & dont’s bij turboliquidaties. Aan de orde komen onder meer

  • de wettelijke regeling en de achtergrond daarvan
  • de uitleg die aan die regeling in de rechtspraak wordt gegeven
  • de kritiek op de regeling (die luider wordt)
  • de verhouding met het onderwerp ‘uitkeren’
  • het type rechtspersonen dat voor turboliquidatie in aanmerking zou kunnen komen
  • de (on)wenselijkheid van een turboliquidatie als de rechtspersoon (latente) schulden (of aansprakelijkheden) heeft
  • de ‘herleving’ van de turbogeliquideerde rechtspersoon
  • de aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders, aandeelhouders en hun adviseurs.

 

docent

Sjoerd Bakker (1973) studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden. Sjoerd is een geruim aantal jaren in de Nederlandse advocatuur actief geweest en thans als advocaat werkzaam bij Spigt Dutch Caribbean te Willemstad. Sjoerd is tevens sinds 2013 als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sjoerd is gepromoveerd op het onderwerp “Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm” en is redacteur van het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (SDU), het Caribisch Juristenblad (Boom) en de Groene Serie Onrechtmatige Daad (Wolters Kluwer). Sjoerd publiceert met regelmaat, voornamelijk op het terrein van contracten- en aansprakelijkheidsrecht.

datum & duur

De cursus is op donderdag 9 november a.s. van 16.30 uur tot circa 20.00 uur in Rotterdam. Voor een hapje eten wordt gezorgd.

STUDIEPUNTEN

Deelname aan de cursus levert je 3 PO punten op.

voor wie

Collega's intern en bedrijfsjuristen extern.

locatie

DVAN Rotterdam: Westerlaan 14-15

INSCHRIJVEN

Inschrijven is niet meer mogelijk.

MEER INFORMATIE / CONTACT

Neem voor meer informatie contact op met: 

Joseé Leensma via +31 10 241 30 60 | josee.leensma@dvan.nl

DVAN OP SOCIAL MEDIA

Blijf op de hoogte van de laatste juridische updates en volg DVAN op LinkedIn, Twitter en Facebook. 

Data & locaties:
  • Rotterdam