Ontmoet Valerie

U kunt bij Valerie terecht voor:
  • Mededingingsrecht
  • Commerciële contracten (franchise-, distributie-, agentuur- en licentiecontracten)
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Intellectuele eigendomsrechten (bijv. inbreuk)
Recente zaken van Valerie

Vroegtijdige beëindiging franchiseovereenkomst
Valerie heeft onlangs een grote franchisegever begeleid bij de onderhandelingen met een van de franchisenemers. Deze laatste wilde de franchiseovereenkomst vroegtijdig beëindigen. Er stonden grote belangen op het spel. De partijen moesten het eens worden over de steeds hoger opgelopen ‘openstand’, én er moest een oplossing worden gevonden voor het non-concurrentiebeding dat de franchisenemer was opgelegd. Partijen zijn via de onderhandelingen tot een oplossing gekomen.

Beslaglegging bij faillissement
Een Nederlandse groothandel zag dat faillissement dreigde voor een van zijn debiteuren. De onderneming besloot toen de goederen die ze had geleverd onder eigendomsvoorbehoud terug te halen. Omdat de debiteur dit weigerde, deed de groothandel een beroep op Valerie. Op basis van de algemene voorwaarden die de groothandel hanteert, heeft Valerie verlof gevraagd om beslag te mogen leggen op de goederen. Zo heeft de groothandel zijn goederen uiteindelijk teruggekregen.

Inbreuk op merk- en auteursrechten
Valerie heeft een grote handelsonderneming bijgestaan die constateerde dat een handelaar inbreuk maakte op haar merk- en auteursrechten. In deze zaak heeft zij de voorzieningenrechter verzocht de handelaar te verbieden de goederen nog langer te verkopen (ex parte-verbod) of om beslag te mogen leggen op de goederen (beslag tot afgifte). Dit leidde ertoe dat de handelaar uiteindelijk een onthoudingsverklaring tekende. Daarmee werd hem verboden de betreffende goederen nog langer te verhandelen.

Klanten over Valerie

'Fijn aan de samenwerking met Valerie vind ik dat ze duidelijk is, je weet wat je kunt verwachten waardoor er geen misverstanden bestaan over de verwachtingen. Valerie heeft mij bijgestaan bij een aantal zaken, onder andere een fraudezaak en het opstellen van enkele complexe overeenkomsten waarin zij de spil bleek tussen de participerende partijen om tot gedragen afspraken te komen. Haar aanpak is samen te vatten als zakelijk, adequaat en betrokken.'
Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA

'Valerie heeft verschillende zaken voor ons tot een goed einde gebracht. Daarbij heeft zij zich niet beperkt tot het ondernemingsrecht maar kon zij ook terugvallen op ervaring en kennis van andere vakgebieden waarbij zij op het juiste moment specialisten wist te betrekken. Haar aanpak is grondig en in het advies weet zij een goede balans te vinden tussen de haalbaarheid, kosten en baten. Ik kreeg de kans om Valerie mee te maken in de rechtbank en was onder de indruk van haar parate dossierkennis. In onderhandelingen met andere partijen weet zij het bewaken van onze belangen te combineren met een pragmatische en constructieve aanpak.'
Rogier van den Esker, manager finance & ICT Kruitbosch Zwolle B.V.

‘De prettige en professionele samenwerking die Vallei Autolease heeft met DVAN kenmerkt zich door duidelijkheid in communicatie en verdieping in elke case. Valerie en haar collega’s willen niet alleen weten hoe een situatie in elkaar zit, maar ze willen het ook begríjpen. Dat vergt inlevingsvermogen en energie, hetgeen gewaardeerd wordt en een waardevolle investering is in onze verdere samenwerking.’
Willem Hardeman, Vallei Autolease

Lidmaatschappen 

  • Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht

Rechtsgebiedenregister 

Valerie Kruijtzer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 

  • ICT-recht
  • Verbintenissenrecht; sub rechtsgebied agentuur en distributie

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wilt u meer weten over mij?

Laatste publicaties van Valerie Kruijtzer

KENNISMAKEN OF REAGEREN?

Persoonlijk betrokken

Uw ambitie centraal

Transparant in kosten

IK HELP U GRAAG VERDER

Valerie Kruijtzer

Advocaat

Samen succesvol