Ontmoet Joost

U kunt bij Joost terecht voor:
 • Opstellen, beoordelen en onderhandelen ICT contracten, waaronder licentie-, implementatie-, automatiseringscontracten en SLA's
 • Privacy & Wet bescherming persoonsgegevens
 • Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Opstellen bewerkersovereenkomsten
 • Opstellen privacystatements
 • Begeleiding meldplicht datalekken
 • E-commerce & webwinkels
 • Elektronisch factureren
Recente zaken van Joost

Compliant maken met Algemene Verordening Gegevensbescherming
Joost heeft samen met Thijs van Liempd vele ondernemingen in verschillende sectoren begeleid bij de implementatie van diverse verplichtingen volgend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Zij hebben onder meer registers van verwerkingsactiviteiten, bewerkersovereenkomsten en privacy statements opgesteld. Daarnaast gaven zij vorm aan het beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van personeel. 

Procedure schadevergoeding IT leverancier
Onlangs heeft Joost een transportbedrijf bijgestaan in de procedure tegen de leverancier van ERP software. De software werd met veel vertraging opgeleverd en de software bleek ook nog eens niet te kunnen wat tussen partijen was afgesproken. Joost heeft namens zijn klant de overeenkomst met de leverancier ontbonden en heeft de leverancier met succes aangesproken tot vergoeding van geleden schade.

SGOA Arbitrageprocedure inzake back-up patiëntgegevens
Een klant van Joost is leverancier van informatie systemen in de zorgsector. Een gebruiker van die software heeft schade geleden doordat zijn data (waaronder cruciale patiëntgegevens) verloren zijn gegaan. De gebruiker heeft de klant aansprakelijk gesteld voor die schade en is een procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) gestart. Joost heeft de procedure voor zijn klant tot een goede einde gebracht, mede door de arbiters te overtuigen van het feit dat de schade is veroorzaakt door (externe) hardware en niet door de software van de klant.  

Strategische transitie ICT-structuur
Joost heeft een stichting in de huisvestingssector begeleid bij de transitie naar een nieuwe ICT-infrastructuur. In fase 1 voerde hij een intern due-diligenceonderzoek uit. Daarbij bracht hij de afspraken met de huidige ICT-leveranciers in kaart, en de manieren waarop deze overeenkomsten beëindigd of aan opvolgende partijen overgedragen kunnen worden. In fase 2 adviseerde Joost de stichting bij het opstellen en uitonderhandelen van nieuwe overeenkomsten en service level agreements (SLA’s) met opvolgende ICT-leveranciers.

Klanten over Joost

'Joost zijn inlevingsvermogen en to-the-point advies zijn kenmerkend  voor de samenwerking. Hij leest zich erg snel in in de voorliggende documenten en verplaatst zich makkelijk in zowel onze als de tegenpartij haar situatie. Vervolgens komt Joost met heel duidelijke en concrete adviezen, dewelke een diepgaande, uitstekende en professionele kennis uitstralen. Dit advies wordt dan, volledig op ons aangeven, beperkt tot een mondelinge toelichting, dan wel uitgeschreven in een kant-en-klaar document.'
Paul Peeters, Axi

'Kenmerkend voor de samenwerking met Joost Mosselman is zijn grote betrokkenheid, zijn ter zake doende parate kennis alsmede zijn deskundigheid die hij toont in de processtukken en zijn toelichting tijdens de rechtszaak. Daarnaast waren de analyse en zijn goed onderbouwde inschatting van de haalbaarheid van het proces opvallend. Joost heeft mij bijgestaan in een conflict met een zakenrelatie, die onrechtmatig en eenzijdig een contract probeerde te beëindigen. Zijn aanpak is samen te vatten als functioneel, doeltreffend en met passie voor zijn vak.'
Anton F.C. Schippers, Kraan Bouwcomputing B.V.

Opleidingen

 • VIRA/Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht

Lidmaatschappen

 • KNVB Tuchtcommissie District West
 • Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA)
 • Vereniging Privacy Recht (VPR)

Rechtgebiedenregister

Joost Mosselman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 

 • Burgerlijk procesrecht
 • ICT-recht; sub rechtsgebied privacy recht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wilt u meer weten over mij?

Laatste publicaties van Joost Mosselman

KENNISMAKEN OF REAGEREN?

Persoonlijk betrokken

Uw ambitie centraal

Transparant in kosten

IK HELP U GRAAG VERDER

Joost Mosselman

Partner

Samen succesvol