Zieke werknemers en corona: telt privacy nog mee?

door: Thijs van Liempd op 30/03/20 in ICT- & Privacyrecht, Corona, ICT- & Privacyrecht,

In deze tijden van corona staat privacy bij weinig werkgevers hoog op de agenda. Begrijpelijkerwijs voelen veel werkgevers de noodzaak om vast te leggen welke werknemers besmet zijn met corona. Toch is dat nog steeds in de meeste gevallen niet toegestaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens is daar duidelijk over op haar website. In het kort komt het op het volgende neer:

  1. Een werknemer in de zorg mag op corona getest worden; ergens anders niet, ook niet vrijwillig; daarbij merken wij op dat enkel het testen niet onder de privacywetgeving valt. Het vastleggen van de uitslag van de test is in strijd met de AVG;
  2. Een werkgever mag van haar werknemers verlangen dat zij hun gezondheid checken;
  3. Een zieke werknemer mag naar huis gestuurd worden als deze verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont; ook dit is een logische conclusie van de AP, omdat in dit geval geen medische gegevens worden vastgelegd;
  4. Een werkgever mag de werknemer altijd vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle; de werkgever mag daarnaast vastleggen dat de werknemer ziek is, maar mag echter niet vastleggen wat de aard van de ziekte is.

Als een werknemer zich ziek meldt, dan mag de werkgever de volgende informatie wel vragen en registreren in het kader van corona:

  • Het telefoonnummer waarop de werknemer te bereiken is en het (verpleeg)adres.
  • Hoe lang de werknemer denkt dat de ziekte gaat duren.
  • Wat zijn/haar lopende werkzaamheden en afspraken zijn.
  • Of de werknemer onder 1 van de 4 vangnetregelingen valt op grond van de Ziektewet. De werknemer is daarbij niet altijd verplicht om te melden onder welke regeling hij/zij valt.

Opinie EDPB

De EDPB (het samenwerkingsverband van Europese Privacy toezichthouders) heeft recent een standpunt ingenomen dat meer ruimte voor werkgevers lijkt te bieden. De EDPB benadrukt immers het recht van werkgevers om gegevens over coronabesmettingen (ook) te verwerken als dat noodzakelijk is voor het publieke belang of het vitale belang van de werknemer. Dat is nog steeds een strenge eis, maar wel een die meer mogelijkheden biedt voor werkgevers. 

Heeft u hulp nodig bij privacy op de werkvloer, neem dan contact op met het privacyteam van DVAN Advocaten. 

 

CORONA HELPDESK

DVAN Advocaten begrijpt dat ondernemers behoefte hebben aan snelle, duidelijke en vooral praktische antwoorden op vragen over de consequenties van het coronavirus voor hun onderneming. Daarom hebben wij de corona helpdesk opgezet met specialisten uit diverse rechtsgebieden. Wij staan voor u klaar. Neem contact met ons op.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties