"Wijziging ketenregeling bij seizoensarbeid"

Vanaf 1 juli 2016

door: Claudia Mens op 12/07/16 in Agri & food , Retail , Arbeid, medezeggenschap & pensioen ,

Nieuwe wet biedt mogelijkheid om via de cao de tussenperiode in het seizoenswerk te verkorten van 6 naar 3 maanden

Gedurende de zomermaanden is het seizoenswerk weer in volle gang. Denk hierbij aan flexibele arbeidskrachten in de land- en tuinbouw, de horeca, de recreatie en het toerisme. Sectoren waar het in de zomer altijd veel drukker is dan tijdens andere seizoenen.

Voor werkgevers en seizoenswerkers in deze sectoren bracht de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid)  wat problemen met zich mee. Sinds de invoering van de WWZ, moet bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd na 3 contracten en/of na een periode van maximaal 2 jaar een tussenperiode van minimaal 6 maanden in acht worden genomen om een vast dienstverband te voorkomen. Seizoenswerkers hebben hierdoor sneller recht op een vast contract, terwijl dat gezien de aard van de bedrijfsvoering niet in de rede ligt. Gevolg: seizoenafhankelijke werkgevers zijn meer flexibel personeel gaan inzetten, omdat ze hun ervaren krachten binnen het seizoen niet meer terug in dienst konden nemen.

Aan dit probleem is nu (deels) een oplossing geboden. De Eerste Kamer heeft op 31 mei jl. ingestemd met een wetsvoorstel van minister Asscher dat de mogelijkheid biedt om via de cao de tussenperiode in het seizoenswerk te verkorten van 6 naar 3 maanden.

Vanaf 1 juli 2016 mag in de cao worden afgesproken dat de tussenperiode van 6 maanden wordt verkort naar 3 maanden. Maar let op: dit geldt alleen voor functies waarvan de werkzaamheden:

  • door klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn;
  • maximaal 9 maanden per jaar kunnen worden verricht; en
  • waarbij de tussenperiode minimaal 3 maanden bedraagt.

Een nadeel is dat deze wijziging alleen bij cao is toegestaan. Dit betekent dat de wijziging van de ketenregeling niet voor elke werkgever die te maken heeft met seizoensarbeid uitkomst biedt.

Heeft u vragen over de ketenregeling of vraagt u zich af hoe dit is geregeld in de cao die betrekking heeft op uw sector? Bel of mail mij +31 10 313 39 02 / claudia.mens@dvan.nl of stuur me een berichtje via Linkedin.

ook interessant

Nieuwe wet geeft buitenlandse werknemers recht op belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties