Rechtbank Midden-Nederland verbiedt levering grond wegens verkoop in strijd met het Didam arrest

door: Eric Janssen op 14/07/22 in Mededinging & gereguleerde markten,

In een vonnis van 18 maart 2022 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland (Rechtbank) beslist dat de gemeente Nieuwegein (Gemeente) een onderhands aan Shell verkocht perceel grond voorlopig niet mag leveren. De Gemeente had de eisen die de Hoge Raad in het Didam arrest heeft gesteld aan de verkoop van schaars onroerend goed niet in acht genomen.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties