Nieuwe wetgeving raakt ondernemingen die ‘iets’ doen op het gebied van reizen

door: op 02/07/18 in Haven, handel & logistiek, Mededinging & gereguleerde markten,

NIEUWE WETGEVING REISOVEREENKOMST RAAKT ONDERNEMINGEN DIE ‘IETS’ DOEN OP HET GEBIED VAN REIZEN

Sinds 1 juli 2018 is het zo ver, vanaf dan geldt de nieuwe wetgeving voor de Reisovereenkomst, waaronder pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen. De nieuwe regels moeten bijdragen aan meer transparantie, rechtszekerheid en reizigersbescherming, ook voor de zakenreiziger.

Om dit doel te bereiken zijn een aantal regels aangescherpt, toegevoegd en uitgebreid. Eén van de meest in het oog springende wijzigingen is de uitbreiding van het begrip ‘pakketreis’ en de invoer van het begrip ‘gekoppeld reisarrangement’.

PAKKETREIS

Bij een pakketreis worden (kort gezegd) twee verschillende reisdiensten (personenvervoer, accommodatie, verhuur motorvoertuigen of andere toeristische diensten) gecombineerd en deze reis duurt minimaal 24 uur of bevat een overnachting, terwijl de reisdiensten:

1. worden gecombineerd door één handelaar;
2. afzonderlijk worden afgesloten, maar bij één verkooppunt afgenomen;
3. onder een totaalprijs worden gefactureerd;
4. worden aangeboden onder de term ‘pakketreis’ (of een vergelijkbare term);
5. worden gecombineerd nadat een overeenkomst is gesloten;
6. worden afgenomen via online onderling verbonden boekingsprocedures waarbij aan een andere handelaar gegevens (naam, betalingsgegevens en e-mailadres) worden doorgeven en bij deze andere handelaar binnen 24 uur na de eerste boeking een tweede reisdienst wordt afgenomen.

GEKOPPELD REISARRANGEMENT

Het gekoppeld reisarrangement lijkt veel op de pakketreis, maar is toch anders. Bij deze variant wordt er voor elke reisdienst met verschillende handelaren afzonderlijke overeenkomsten gesloten waarbij de handelaar:

1. vanuit zijn verkooppunt (bijv. online of ‘op locatie’) de reisdiensten apart selecteert waarna deze door de reiziger ieder afzonderlijk worden betaald; of
2. zonder dat hij gegevens van de reiziger doorspeelt, faciliteert dat bij een andere handelaar - binnen 24 uur na het sluiten van de eerste overeenkomst - nog een reisdienst wordt afgenomen.

DRIE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN VOOR REIZIGERSBESCHERMING

Bied je een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement aan, dan bepaalt de wet dat er, ten behoeve van reizigersbescherming, een aantal verplichtingen gelden. Bijvoorbeeld:

1. het afsluiten van een verzekering tegen insolventie, in die zin dat de reiziger recht heeft op terugbetaling van het voor de reisdiensten betaalde bedrag en – voor zover het gaat om personenvervoer – op repatriëring;
2. uitgebreide informatieverplichting voorafgaand aan de reis;
3. vergaande aansprakelijkheid voor een goede uitvoer van de reisdiensten en een verplichting tot het bieden van hulp en bijstand ter plaatse.

CONCLUSIE

De nieuwe wetgeving is uitgebreider en draagt ertoe bij dat de reiziger een betere bescherming geniet. Tegelijkertijd brengt het met zich mee dat een onderneming die ‘iets’ doet op het gebied van reizen opeens onder het bereik van deze nieuwe wetgeving kan vallen. Denk bijvoorbeeld aan evenementen- en incentivebureaus die jaarlijks voor het bedrijfsleven één of meerdere reizen (zoals congressen of teambuildingactiviteiten) organiseren. Daardoor kunnen er opeens allerlei vergaande verplichtingen gelden.

TOT SLOT

De nieuwe regeling bevat natuurlijk nog veel meer regels, strenge voorwaarden, maar ook uitzonderingen. Wij informeren u hier graag over.

Uw vragen over deze wetgeving en de impact ervan op uw bedrijfsvoering kunt u stellen aan Jochem van de Giessen, advocaat, gespecialiseerd in handelsrecht.

Jochem is bereikbaar via + 31 30 285 0312 of per e-mail via jochem.vandegiessen@dvan.nl

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties