HET DÔVERA ARREST OVER HET BEGRIP “ONDERNEMING” IN EEN ZIEKTEKOSTENSTELSEL

door: Eric Janssen op 22/06/20 in Mededinging & gereguleerde markten, Staatssteun,

Slowaakse ziektekostenverzekeraars mogen winst nastreven en kunnen elkaar in enige mate beconcurreren. In een arrest van 11 juni 2020 heeft het Hof van Justitie (Hof) bepaald dat de betrokken verzekeraars desondanks niet kwalificeren als onderneming in de zin van de mededingingsregels.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen. 

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties