"De dupe van een faillissement"

Ondanks huwelijkse voorwaarden

door: Hazan Senyuva op 20/10/16 in Insolventierecht , Personen- & familierecht ,

Echtgenote ziet geldprijs Postcode Loterij aan haar neus voorbij gaan

GEHUWDE ONDERNEMERS GAAN ER MEESTAL VAN UIT DAT HET VERMOGEN VAN HUN ECHTGENO(O)T(E), IN GEVAL VAN EEN FAILLISSEMENT, AFGESCHEIDEN IS. 

IS DAT OOK ZO?

De rechtbank Oost-Brabant heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over een bankrekening die op naam van een gehuwde vrouw stond, maar desondanks toch in het faillissement viel van haar man. Dit was op het eerste gezicht opmerkelijk, omdat partijen buiten gemeenschap van goederen waren gehuwd. De gedachte is dat de curator van de man zich dan juist niet zou moeten kunnen verhalen op het privévermogen van de vrouw. Wat maakte dat in dit geval anders werd geoordeeld?

De man was in 2014 failliet verklaard, met als gevolg dat zowel zijn privérekening als de en/of-rekening werden geblokkeerd. Hierdoor was de man genoodzaakt gebruik te maken van de bankrekening van de vrouw, om hier onder andere zijn loon op te laten storten. Een jaar later viel de straatprijs van de Postcode Loterij op de postcode van de twee loten die op naam stonden van de vrouw. De vrouw dacht  € 35.500,- (netto) rijker te zijn. Niets was minder waar. Volgens de curator viel dit bedrag in het faillissement van de man, omdat het saldo van deze rekening voor meer dan de helft was ingelegd door de man. De vrouw was het hier vanzelfsprekend niet mee eens. De inleg van de loten was immers afgeschreven van haar bankrekening. De tenaamstelling van de bankrekening bleek echter niet voldoende om tot de conclusie te komen dat de vrouw gerechtigd was tot het saldo op de rekening.

Uit de wet volgt dat alle goederen die op naam van één van de echtgenoten staan in beginsel in de faillissementsboedel vallen. De echtgenote van de gefailleerde kan de aan haar toebehorende geldprijs terugnemen, mits:

  • deze niet in de huwelijksgemeenschap valt; en
  • zij dit door middel van voldoende bescheiden kan bewijzen.

Goederen blijven wettelijk gezien buiten de huwelijksgemeenschap als de tegenprestatie bij de verkrijging voor meer dan de helft is voldaan uit het privévermogen van de, in dit geval, niet-gefailleerde echtgenoot.

Hoewel de tenaamstelling van een bankrekening aangeeft wie ten opzichte van de bank gerechtigd is om over het saldo te beschikken, bepaalt dit nog niet wie in de onderliggende verhoudingen tot het saldo gerechtigd is. Dat de bankrekening op naam van de vrouw stond, bracht daarom niet automatisch met zich mee dat het geld op de bankrekening volledig aan haar toekwam en dus ook niet dat de goederen die met deze gelden waren gekocht ook daadwerkelijk met haar geld waren betaald.

De vrouw moest bewijzen dat de loten, waarmee de prijs was gewonnen, voor meer dan de helft door haar waren voldaan. Doordat de bankrekening al een jaar gezamenlijk werd gebruikt, was er een vermenging van vermogens opgetreden. De vrouw slaagde niet in het leveren van bewijs. Daarnaast bleek dat het overgemaakte loon van de man al die tijd hoger was dan bedragen die de vrouw op deze rekening stortte of liet storten. De geldprijs werd daarom niet aangemerkt als een goed dat aan haar toebehoorde, met het zure gevolg dat het geldbedrag in het faillissement van de man viel.

conclusie

Zelfs als je op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd (om de huwelijksgemeenschap uit te sluiten), brengt de tenaamstelling van een bankrekening dus niet vanzelfsprekend het recht op het saldo met zich mee.  Als op een "privérekening" gelden worden gestort door de andere echtgenoot, blijft de stortende echtgenoot eigenaar van dit geld. De tenaamstelling zegt slechts iets over de bevoegdheid om het geld van de rekening te halen. Houd de administratie met betrekking tot de geldstromen op een bankrekening dus goed bij. Ook als het gaat om een en/of-rekening. Hiermee kan worden voorkomen dat het saldo op ongelukkige wijze in de faillissementsboedel terechtkomt dan wel op andere wijze wegvloeit.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met Hazan Senyuva of Sander van Luijk via hazan.senyuva@dvan.nl / sander.van.luijk@dvan.nl of bel +31 (0) 30 285 03 44.

delen?

Dat mag! Maak gebruik van de social media buttons bovenaan de pagina of deel het artikel vanaf onze LinkedIn-pagina.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties