BKARTA PUBLICEERT CONCEPT RICHTSNOEREN OVER COÖPERATIES EN MEDEDINGING

door: Eric Janssen op 04/06/21 in Mededinging & gereguleerde markten,

De Duitse mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt (BKartA) heeft op 4 mei 2021 concept richtsnoeren gepubliceerd over de verenigbaarheid van coöperaties met het mededingingsrecht. In het kader van een openbare consultatie konden belanghebbenden tot 24 mei 2021 hun opmerkingen over de richtsnoeren aan het BKartA kenbaar maken.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties