DVAN F&O ZOOMDATE: Actualiteiten AVG in transacties

De uitwisseling van informatie over de te (ver)kopen onderneming is een van de eerste stappen in een overnametraject. Vaak blijft onderbelicht dat met het delen van informatie ook persoonsgegevens worden uitgewisseld. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht moet worden genomen. Wij zien steeds vaker dat koper en verkoper een geheimhoudingsovereenkomst sluiten, maar het enkel en alleen sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst is onvoldoende in het kader van de privacywetgeving. Het is van belang dat in een geheimhoudingsovereenkomst of intentieovereenkomst, naast afspraken over geheimhouding en de transactie zelf, ook afspraken worden gemaakt over het naleven van de privacy wetgeving zowel tijdens de onderhandeling als daarna.

Tijdens de eerste DVAN F&O Zoomdate in september jl. stelden de deelnemers veel vragen over het privacy aspect van het overnametraject. Daarom willen wij in de volgende sessie nader ingaan op dit onderwerp en jouw vragen beantwoorden op het gebied van privacy en overnames. Hierbij kan gedacht worden aan: waar moet ik aan denken bij het openen van een data room? Welke gegevens mag ik delen tijdens het DD-onderzoek en de onderhandelingen? En moet ik een verwerkersovereenkomst sluiten?

Graag nodigen we je uit voor

de tweede DVAN F&O ZOOMDATE: Actualiteiten AVG in transacties

 

Ons DVAN Fusie- en Overnameteam praat je in samenwerking met het DVAN Privacyteam tijdens deze online kennissessie graag bij over de actualiteiten en staat aan de hand van praktijkvoorbeelden ook stil bij enkele do's en don'ts.

Om er voor te zorgen dat ook jij het optimale uit de bijeenkomst haalt, nodigen wij je graag uit om vooraf eventuele vragen met ons te delen. De vragen die wij kunnen inpassen, zullen wij tijdens de sessie beantwoorden. De vragen die buiten de scope vallen, beantwoorden wij nadien. Je kunt dat doen door een e-mail te sturen aan tamara.trarbach@dvan.nl.

Ook bieden we jou graag aan om in een afzonderlijk gesprek de inhoud van de sessie te helpen vertalen naar jouw (persoonlijke) situatie. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, laat het ons weten (vooraf of na afloop van de presentatie) door middel van een e-mail aan tamara.trarbach@dvan.nl.

Sprekers: Joost Mosselman en Lisanne Veerbeek
Datum: dinsdag, 27 oktober 2020
Tijdstip: 12:00 tot 13:00 uur
Aanmelden: Meld je hier aan en ontvang de link en inloggegevens voor deze online F&O Zoomdate.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.