Intellectueel eigendomsrecht

Veel voorkomende onderwerpen

Auteursrecht

Makers van een werk van kunst, wetenschap of letterkunde hebben automatisch auteursrechten op dit werk. Dat wil zeggen dat anderen het werk niet openbaar mogen maken of bijvoorbeeld verveelvoudigen. Als u een fotograaf opdracht geeft foto’s te maken, dan is het van belang om vooraf goede afspraken te maken over de auteursrechten. Deze kunnen in een overeenkomst aan u als opdrachtgever overgedragen worden, een andere veelgebruikte oplossing is het werken met licenties.

Merkenrecht

Een merk is een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging. Met behulp van merken worden producten geïdentificeerd: van wie is het product nu eigenlijk afkomstig? Wanneer ondernemers hun merken geregistreerd hebben, kunnen zij opkomen tegen derden die inbreuk maken op de merkrechten.

Modellenrecht

Het uiterlijk van een product (materiaalgebruik, vorm of kleur) kan beschermd worden. Modellen die nieuw zijn en een eigen karakter hebben kunnen geregistreerd worden en daarmee ook beschermd worden tegen inbreukmakers.

Handelsnaamrecht

Ondernemingen gebruiken hun handelsnamen om zichzelf te onderscheiden van anderen. De handelsnaam van een onderneming wordt beschermd door de Handelsnaamwet. Deze wet beschermd de handelsnaam tegen misleiding of verwarring die ontstaat wanneer een handelsnaam door een andere onderneming gevoerd wordt.

Portretrecht

Wanneer een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht op een foto, tekening of schilderij, dan gaat het portretrecht een rol spelen. De persoon herkenbaar in beeld kan zich verzetten tegen publicatie van het werk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen in opdracht en niet in opdracht gemaakte portretten. Het portretrecht hangt nauw samen met het auteursrecht.

Domeinnamen

Ondernemingen gebruiken hun handelsnamen en merken om zichzelf van anderen te onderscheiden. De keuze voor een domeinnaam is daarmee snel gemaakt. Door een handelsnaam of merk in de domeinnaam te gebruiken vergroot de onderneming haar bereikbaarheid en herkenbaarheid. Gebruik van een vrijwel identieke domeinnaam door een derde, kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn.