Surseance aanvragen

1. Inleiding: laat u goed adviseren

Laat u goed adviseren over het voorbereiden en aanvragen van een surseance van betaling. De wet verbindt namelijk vergaande consequenties aan een surseance van betaling. Onder andere raakt het bestuur tijdelijk een deel van haar grip op de onderneming kwijt. Voorts dienen betrokken bestuurders, commissarissen en aandeelhouders zich bewust te zijn van hun rol in een surseance van betaling, alsmede van eventuele aansprakelijkheden.

2. Hoe werkt het?

Om voor uw onderneming (bijvoorbeeld een BV of een NV) surseance van betaling aan te vragen heeft u volgens de wet de assistentie van een advocaat nodig.

Voorwaarden zijn:

 • de onderneming kan niet doorgaan met het betalen van haar opeisbare schulden;
 • de onderneming heeft gegronde vooruitzichten dat zij na verloop van tijd haar schuldeisers kan voldoen;

Vervolgens zijn de stappen als volgt:

a. Een intern bestuursbesluit is nodig; een aandeelhoudersbesluit is, anders dan bij een faillissementsaanvraag, niet vereist.
b. Een verzoekschrift aan de rechtbank tot het verlenen van surseance van betaling. Dit verzoekschrift dient te worden ondertekend door uzelf en uw advocaat inclusief voorwaarden en bijlagen.

Bijlagen

 • kopie van uw legitimatiebewijs (niet ouder dan 1 maand);
 • overzicht van baten en schulden;
 • een lijst van crediteuren met hun namen en vorderingen;
 • een lijst van debiteuren met hun namen en vorderingen;
 • u betaalt het griffierecht (actuele hoogte: € 618,-)
 • een origineel uittreksel uit het Handelsregister;
 • een gewaarmerkt kopie van de statuten;
 • indien de vennootschap een raad van commissarissen heeft, de originele goedkeuring notulen van de raad van commissarissen;
 • indien de vennootschap ook een of meer buitenlandse vestigingen, zo mogelijk ook een origineel uittreksel uit het Handelsregister van die vestiging(en);
 • indien de bestuurder van de vennootschap waarvan de surseance van betaling is aangevraagd een rechtspersoon is, origineel uittreksel(s) uit het Handelsregister van deze rechtspersoon tot aan de uiteindelijke natuurlijke persoon/bestuurder.

c. Een zitting kan eventueel door de rechtbank worden bepaald om het bestuur te horen. Het kan ook zijn dat de rechtbank het verzoek behandelt zonder dat de bestuurder voor een zitting wordt opgeroepen. Indien de rechtbank de surseance van betaling (voorlopig) toewijst, stelt zij meteen een bewindvoerder aan die de surseance van betaling behandelt, alsmede een rechter-commissaris die toezicht houdt.

Klik hier voor de formulieren conform het landelijk procesreglement.

3. DVAN heeft specialisten op dit gebied

DVAN volgt de ontwikkelingen rond de surseance van betaling op de voet, mede in het licht van de ontwikkelingen rond de pre-pack. Wilt u meer informatie over de consequenties van een surseance van betaling, neem dan contact op met mr. Jorin Hagendoorn.