Expertise van Nino

  • Levensmiddelenrecht & Warenwetgeving
  • Handhaving & Sanctierecht
  • Overheid & Openbaarheid van Bestuur
  • Mededinging & Gereguleerde Markten
  • Europees Recht

Nino is uw expert op het gebied van levensmiddelenrecht en warenwetgeving. Hij heeft uitgebreide ervaring met het adviseren van bedrijven over naleving van de Europese en nationale regels ter voorkoming van sancties van toezichthouders zoals bestuurlijke boetes. Indien nodig begeleidt en ondersteunt Nino bedrijven in procedures bij de rechter en toezichthouders zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Ook heeft Nino kennis van en ervaring met bijna alle terreinen van het Europese recht, zoals aanbestedingsrecht, aansprakelijkheid van overheden wegens schending van het Europese recht, exportrestituties, staatssteun, sectorspecifieke regels met betrekking tot agri, food, tabak, gaming en retail alsmede vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.

RECENTE ZAKEN VAN NINO

Slachtverbod en boete van toezichthouder NVWA van tafel 

Nino heeft met succes een door de NVWA opgelegde verbod nog langer slachtactiviteiten te verrichten wegens beweerdelijke onregelmatigheden in het slachtproces met succes bij de rechter aangevochten. De boete die de NVWA bovenop het slachtverbod had opgelegd is daarmee komen te vervallen.   

Openbaarmaking van concurrentiegevoelige informatie voorkomen 

Meerdere bedrijven werden geconfronteerd met een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur tot openbaarmaking van controlerapporten, inspectielijsten en bestuurlijke maatregelen zoals boetes van de toezichthouder. Door tegelijkertijd bezwaar bij de toezichthouder NVWA en beroep bij de voorzieningenrechter aan te tekenen, heeft Nino met succes openbaarmaking van deze concurrentiegevoelige en naar de bedrijven herleidbare informatie weten te voorkomen.  

Nieuwe verkooporganisatie voor bloembollen oprichten 

DVAN is gevraagd te adviseren bij de oprichting van een nieuwe verkooporganisatie voor bloembollen. Belangrijk daarbij is dat de manier waarop de verkooporganisatie opereert verenigbaar is met het mededingingsrecht. Nino heeft ten aanzien van kwekersrechten, samenwerking en de verkoop van bloembollen mededingingsrechtelijk geadviseerd.

Want to know more about me?

Latest publications by Nino Bruggers

Meet or respond?

Personal commitment

Easily accessible

Transparent cost structure

I am pleased to help you

Nino Bruggers

Attorney at law

They help you get ahead